Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το “Pafos Aphrodite Festival 2024”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το “Pafos Aphrodite Festival 2024”

Άρχισαν οι προετοιμασίες για την διοργάνωση του φεστιβάλ του Pafos Aphrodite Festival σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πάφου.

Όπως αναφέρεται η Τοπική Αρχή έχει ανακοινώσει την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραγωγή, οργάνωση και εκτέλεση του “Pafos Aphrodite Festival 2024”.


Συγκεκριμένα, η εταιρεία Pafos Aphrodite Festival Cyprus ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για την παραγωγή, οργάνωση και εκτέλεση του “Pafos Aphrodite Festival 2024”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 1 – 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Η Πρόσκληση, στην οποία περιέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και όροι/προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου www.pafos.org.cy

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 19 Μαρτίου 2024.

Έγγραφα Διαγωνισμού