ΥΠΕΣ: Δύο ηχηρά ΟΧΙ σε Κονιά και Τσάδα

ΥΠΕΣ: Δύο ηχηρά ΟΧΙ σε Κονιά και Τσάδα

Ο Κ. Πετρίδης απάντησε σε κοινοβουλευτική ερώτηση του Α. Φακοντή… δέκα μήνες μετά την υποβολή της!

«Πόρτα» έφαγε η κοινότητα Κονιών της Πάφου από τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος με επιστολή του προς τη Βουλή ξεκαθαρίζει ότι το κράτος δεν θα τους φτιάξει το δρόμο που συνδέει τα Κονιά με τη βιοτεχνική περιοχή της κοινότητας.


Η επιστολή του Υπουργού Κωνσταντίνου Πετρίδη αποτελεί απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Πάφου Ανδρέα Φακοντή, η οποία αποστάληκε στις 6 Ιουνίου 2017 αλλά η απάντηση ήρθε στις… 3 Απριλίου 2018! Δηλαδή δέκα μήνες μετά και αφότου ολοκληρώθηκαν οι προεδρικές εκλογές. Στην ερώτησή του ο βουλευτής αναφέρεται το αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου για επίσπευση της διαδικασίας ετοιμασίας των κατασκευαστικών σχεδίων για βελτίωση του δρόμου που συνδέει την κοινότητα Κονιών με τη βιοτεχνική περιοχή της κοινότητας, σημειώνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για ένα δρόμο εξαιρετικής σημασίας για την κοινότητα και για τον οποίο έχει ήδη ετοιμαστεί το ρυθμιστικό σχέδιο. Παρακαλεί τον Υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή για τα χρονοδιαγράμματα ετοιμασίας των κατασκευαστικών σχεδίων.

Στην απάντηση, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει πως ο δρόμος, παρά το ότι κρίνεται ως σημαντικός, «δεν αποτελεί δρόμο πρωταρχικής σημασίας και δεν πληροί τα κριτήρια για προώθησή του ως πολεοδομικό έργο και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται με άρθρο στον προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως».

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο του πιο πάνω δρόμου, προσθέτει, ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και εγκρίθηκε από την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων.

Καταλήγει λέγοντας πως για την προώθηση του έργου θα πρέπει το Κοινοτικό Συμβούλιο Κονιών, κατόπιν σχετικής απόφασής του και αφού ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητές του στα πλαίσια του Προϋπολογισμού του, να διορίσει ιδιώτη μελετητή για την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου και ακολούθως να αξιολογηθεί ο τρόπος χρηματοδότησής του.

Καθυστερημένη αρνητική απάντηση και για την Τσάδα

Την τακτική στρίβειν διά του αρραβώνος ακολουθεί η κυβέρνηση και στο θέμα της ανακαίνισης του οικήματος του κέντρου νεότητας «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» στην Τσάδα της Πάφου.

Και πάλι σε καθυστερημένη απάντησή του σε κοινοβουλευτική ερώτηση, ο Υπουργός Εσωτερικών ξεκαθαρίζει προς την κοινότητα ότι το έργο δεν εμπίπτει στα επιλέξιμα έργα για υλοποίηση με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ο κ. Πετρίδης απάντησε στις 3 Απριλίου 2018 σε ερώτηση του βουλευτή Ανδρέα Φακοντή που αποστάληκε στις 4 Αυγούστου 2017! Στην απάντησή του ο κ. Πετρίδης αναφέρει ότι η χρηματοδότηση του έργου δεν εμπίπτει στα επιλέξιμα έργα για υλοποίηση με ευρωπαϊκά κονδύλια, «λόγω του χαμηλού του κόστους και έχει ενημερωθεί σχετικά το Κοινοτικό Συμβούλιο».

Πηγή: Dialogos