Έκπληξη για την επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκφράζει ο Θ. Αριστοδήμου

Έκπληξη για την επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκφράζει ο Θ. Αριστοδήμου

Είναι με μεγάλη έκπληξη που σήμερα μου ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς


η επιβολή προστίμου ύψους €60.000, αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση του ο κ Θεόδωρος Αριστοδήμου.

Για το λόγο – όπως είπε-, «ότι η Επιτροπή έκρινε ότι επειδή κατείχα την θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ και συμμετείχα με την ιδιότητα αυτή στις 14/6/2012 σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξέτασε, μεταξύ πολλών άλλων ζητημάτων, τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας όφειλα να προβώ σε ανακοίνωση την επόμενη ημέρα στις 15/6/2012 ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας για κάλυψη των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών είχαν αυξηθεί από €200εκ. σε €400εκ. με ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης».

Ο κ. Αριστοδήμου μέσω της ανακοίνωσης του, χαρακτήρισε την απόφαση, πως είναι άκρως εσφαλμένη καθότι, μεταξύ άλλων, μόνο σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 25/06/2012 αποκρυσταλλώθηκαν οι ανάγκες των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας ώστε να επιβαλλόταν να γίνει σχετική ανακοίνωση προς το κοινό, πράγμα το οποίο συνέβη την αμέσως επομένη της πιο πάνω συνεδρίασης,- όπως είπε-, δηλαδή στις 26/06/2012, με την οποία δημοσιοποιήθηκε ότι αυτές οι ανάγκες ανέρχονταν σε €500εκ. και όχι €400εκ. που ήθελε η Επιτροπή να ανακοινωθεί στις 15/6/2012.

Για τον πιο πάνω και πολλούς άλλους λόγους, έχουν δοθεί οδηγίες στους δικηγόρους μου, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Θεόδωρος Αριστοδήμου, όπως προχωρήσουν άμεσα με την καταχώρηση προσφυγής κατά της απόφασης της Επιτροπής.