Δελτίο Τύπου από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Πάφου

Δελτίο Τύπου από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Πάφου

Η πολύτιμη και διαρκής βοήθεια του αγαπητού Μαέστρου Δημήτρη Ευαγγέλου καθώς και του διαδόχου του Ζαχαρία Ευαγγέλου, οδήγησε τη Φιλαρμονική του Δήμου Πάφου σε ανοδική πορεία.

Με την αθρόα συμμετοχή των παλαίμαχων μουσικών της Φιλαρμονικής, αλλά και τη στήριξη που παρείχε ο Δήμος Πάφου, η Φιλαρμονική της Πάφου έχει καθιερωθεί στις καρδιές του κόσμου, που αγκαλιάζει κάθε προσπάθειά της σε Κύπρο και εξωτερικό. Η ομολογουμένως αλματώδης εξέλιξη, οδηγεί στην ανάγκη αναβάθμισης της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πάφου, κι έτσι από το Μάρτιο του 2019, συστάθηκε το σωματείο με την ονομασία «Φιλαρμονική Ορχήστρα Πάφου».


Σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου και με γνώμονα τη συνέχιση του θεσμού της Φιλαρμονικής στην πόλη μας, η προσπάθεια αυτή έχει ως κύριους στόχους :

  • τον εμπλουτισμό των μουσικών πολιτιστικών δρωμένων της Πόλης μας τόσο εντός αλλά και εκτός των συνόρων της Κύπρου,
  • τη διάπλαση των χαρακτήρων φιλόμουσων και φιλόκαλων με την επίδραση της μουσικής,
  • τη διδασκαλία, την εκμάθηση και την προσφορά μουσικής παιδείας και καλλιέργεια γνώσεων περί μουσικής και μουσικού πολιτισμού .

Χωρίς οποιαδήποτε αποσχιστική τάση, η φυσιολογική αυτή εξέλιξη αναμένεται να αναβαθμίσει αφενός το θεσμό κι αφετέρου να διατηρήσει την στήριξη και παρουσία της στις εκδηλώσεις του Δήμου Πάφου και άλλων φορέων της Πόλης και της χώρας μας.

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων του , το Σωματείου θα μπορεί να αντλήσει πόρους από:

  1. Την ετήσια συνδρομή των μελών η οποία έχει οριστεί στο ποσό των πενήντα ευρώ (€50).
  2. Επιχορηγήσεις Δήμων ή κοινοτήτων, Υπουργείων, Εταιρειών Δημοσίου και /ή Ιδιωτικού Δικαίου, Φυσικών Προσώπων και Προγραμμάτων από Πολιτιστικά Κονδύλια και επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή Τρίτων Χωρών, τα κληροδοτήματα, καθώς και τα έσοδα από την περιουσία του Σωματείου, από τις εορτές, εκδηλώσεις, επιδείξεις, συναυλίες και από τη λειτουργία των τμημάτων του.

Προσδοκούμε στη συνέχιση της στήριξης του Δήμου Πάφου αλλά και των άλλων Δήμων και φορέων της πόλης μας έτσι ώστε η Φιλαρμονική να συμβάλει στην υγιή ανάπτυξη της νεολαίας μας μακριά από εξαρτήσεις.

Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο