Διαβήματα Βουλευτή ΑΚΕΛ Πάφου, Βαλεντίνου Φακοντή για διόρθωση στρεβλώσεων

Διαβήματα Βουλευτή ΑΚΕΛ Πάφου, Βαλεντίνου Φακοντή για διόρθωση στρεβλώσεων

Με την υλοποίηση του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών της Υπαίθρου 2021 και του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών 2021 εντοπίστηκε στρέβλωση όσον αφορά στην προϋπόθεση που τίθεται για τις ακάλυπτες βεράντες.

Ειδικότερα, τα Σχέδια προβλέπουν ότι για τον υπολογισμό του ωφέλιμου εμβαδού κατοικίας λαμβάνονται υπόψη ακάλυπτες βεράντες, υπόστεγοι και βοηθητικοί χωροι, όταν το άθροισμα τους υπερβαίνει τα 50τ.μ.


Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου, κ. Βαλεντίνος Φακοντής, απέστειλε στις 11/3/2022 σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με αίτημα τη διόρθωση της στρέβλωσης, ώστε η πρόνοια που αφορά στις ακάλυπτες βεράντες να υπολογίζεται ξεχωριστά ή να εξαιρεθεί εντελώς. Οι ακάλυπτες βεράντες ισογείου έχουν πολύ μικρότερο κόστος κατασκευής σε σχέση με το υπόλοιπο οικοδομικό κόστος των καλυμμένων ή κλειστών χώρων μιας οικοδομής, αφού απαιτούνται χαμηλότερα εργατικά έξοδα και λιγότερα οικοδομικά υλικά για την κατασκευή τους. Γι΄ αυτό τον λόγο δεν μπορούν να εξισώνονται και να συνυπολογίζονται στον ίδιο βαθμό και μέγεθος μαζί με τους υπόστεγους και βοηθητικούς χώρους της οικοδομής.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, με επιστολή του ημερομηνίας 12/9/2022, ανέφερε ότι το αίτημα εξετάστηκε και αποφασίστηκε όπως εμβαδά ακάλυπτων βεραντών του ισογείου, εξαιρούνται του υπολογισμού του ωφέλιμου εμβαδού.

Η εν λόγω ρύθμιση θα ισχύει τόσο για την παρούσα, όσο και για προηγούμενες προκηρύξεις και για την απόφαση έχουν ενημερωθεί σχετικά οι Έπαρχοι και οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης των εν λόγω σχεδίων.