Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του Δήμου Πάφου για το 2014 της τάξης του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου προχώρησε στην έγκριση των προϋπολογισμών του 2014


σε χθεσινή συνεδρία της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου η οποία διήρκησε για τρεις και πλέον ώρες .

Η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου υπερψήφισε τους προϋπολογισμούς της δημοτικής αρχής όπως αυτοί είχαν ετοιμαστεί από την διαχειριστική επιτροπή και τις συσκέψεις των επικεφαλής με κάποιες επιμέρους τροποποιήσεις.

Το 2014 προβλέπεται πλεονασματικός προϋπολογισμός της τάξης του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ . Ο τακτικός προϋπολογισμός του Δήμου Πάφου προβλέπει ειδικότερα έσοδα της τάξης των 18,8, εκατομμυρίων και έξοδα ύψους 17,6 εκατομμυρίων.

Από το πλεόνασμα οι περίπου 800 χιλιάδες του τακτικού προϋπολογισμού προορίζεται να καλύψει προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στον αναπτυξιακό προϋπολογισμό για την εκτέλεση έργων που αφορούν την πολιτιστική πρωτεύουσα ενώ 400 χιλιάδες θα αξιοποιηθούν για την δημιουργία άλλων μικρών έργων τα οποία θα συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Όσον αφορά τα έξοδα για το 2014 δεν έγιναν δραστικές περικοπές σε σύγκριση με πέρσι.

Στο θέμα των κονδυλίων της Πολιτιστικής Επιτροπής το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε μειωμένο κατά 50 χιλιάδες κονδύλι για την διοργάνωση εκδηλώσεων το οποίο ανέρχεται στις 200 χιλιάδες ευρώ αντί στις 250 χιλιάδες που ήταν η εισήγηση.

Σ’ ότι αφορά το κόστος υπερωριών ιδιαίτερα στους υπαλλήλους της τροχονομικής υπηρεσίας και τους απασχολούμενους στο Μαρκίδειο θέατρο, ψηφίστηκε τελικά η μείωση κατά 30% του κονδυλίου που θα διατεθεί το νέο χρόνο για τις υπερωρίες των τροχονόμων και κατά 10% για τους απασχολούμενους στο Μαρκίδειο θέατρο.

Συμφωνήθηκε ομόφωνα τέλος ότι όσοι ότι δεν ξοφλήσουν τις οφειλές τους για τα νέα σκιάδια που τοποθετήθηκαν ομοιόμορφα στο παραλιακό μέτωπο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, δεν θα τους ανανεώνεται η άδεια λειτουργίας των επιχειρήσεων τους για το 2014, και θα τους κατάσχονται τραπεζοκαθίσματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

ΚΥΠΕ/ΚΠ/