Το Δημοτικό τραγούδι της Αροδαφνούσας έχει προεγκριθεί ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Το Δημοτικό τραγούδι της Αροδαφνούσας έχει προεγκριθεί ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Συνεδρίασε η προσωρινή επιτροπή πρωτοβουλίας για την έγκριση εγγραφής στον Εθνικό κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Κύκλος 2022) του Δημοτικού Τραγουδιού της Αροδαφνούσας.

Η επιτροπή απαρτίζεται από το Μάκη Ρουσή, τον Τιμόθεο Παπαντωνίου Αντιπρόεδρο Πολιτιστικού Συλλόγου Χούλου «Ο Ρήγας» και τη Στέλλα Μιλτιάδου Μέλος Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Χούλου «Ο Ρήγας».


Στη συνάντηση συμφωνήθηκε ότι η προέγκριση του δημοτικού τραγουδιού της Αροδαφνούσας για εγγραφή στον Εθνικό κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποτελεί βήμα για την ανάδειξη του πολιτισμού όχι μόνο της Χούλου, αλλά και γενικότερα της Κύπρου.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν οι ενέργειες που χρειάζεται να τροχιοδρομηθούν μέχρι την υποβολή της πλήρους αίτησης για την εγγραφή. Συμφωνήθηκε α) η συνεργασία με κοινότητες, φορείς, ομίλους, σχολεία, β) η συλλογή οπτικοακουστικού ή έντυπου ή άλλου υλικού, γ) η αναζήτηση και καταγραφή παραλλαγών που πιθανόν να παραμένουν μέχρι σήμερα προφορικές, δ) η υλοποίηση δράσεων με σκοπό τη διαφύλαξη του δημοτικού τραγουδιού.

Η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαΐου 2022 μαζί με το Κοινοτικό Συμβούλιο Χούλου και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Χούλου «Ο Ρήγας», για σκοπούς ενημέρωσης και σύστασης της επίσημης Επιτροπής, που θα φροντίσει την έγκριση εγγραφής στον Εθνικό κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Κύκλος 2022) του Δημοτικού Τραγουδιού της Αροδαφνούσας.